EestiРусскийEnglishDeutsch
Ajajärgud

Raudteede areng maailmas on läbinud mitu etappi. Raudteemodellismiski saab välja tuua eri ajajärke. Kuna Euroopas on raudteemudeldus enim arenenud Saksamaal, siis lähtutakse ajajärkude eristamisel sealsetest traditsioonidest. See jaotus lähtub tehnika arengust, kuid peab silmas ka muutusi ühiskondlikus korralduses ja sotsiaalsetes oludes. Ajajärkude piirid on küllalt tinglikud ja neid ei saa üldistada kõigi maade raudteetranspordi arengu jaoks.

I. ajajärk: 1835–1920
Raudteeliikluse alguse periood
Esimeste raudteede ehitamisest kuni ulatuslike raudteeliinivõrgustike rajamiseni. Perioodi lõppu seostatakse ka Esimese maailmasõja lõpuga.
II. ajajärk: 1920–1945
Raudteede riigistamise periood. Ühtsete normide ja nõudmiste kehtestamine. Ilmuvad esimesed elektrivedurid. Perioodi lõpp langeb ühte Teise maailmasõja lõpuga.
III. ajajärk: 1945–1970
Saksa Demokraatliku Vabariigi ja Saksa Föderatiivse Vabariigi raudteed on lahutatud ja arenevad eraldi. Auruvedurite aja loojang. Diiselvedurite kasutuselevõtt. Juurutatakse üleeuroopaline teenindussüsteem.
IV. ajajärk: 1970–1990
Raudteeliiklus SDV-s ja SFV-s areneb endiselt eraldi. Euroopa raudteetranspordis juurutatakse ühtsed numereerimis- ja markeerimisnormid. Lõpeb üleminek diisel- ja elektriveduritele. Ajajärk lõpeb Saksamaa ühinemisega.
V. ajajärk: 1990–tänapäev
Saksamaa lääne- ja idaosa raudteevõrk ühendatakse. Uued värvid, uus tehnoloogia, uus veerem.

Ameerika raudteemudelduse areng jagatakse põhiliselt kolme ajajärku.
I. ajajärk: auruvedurite aeg. 1835–1940
Metsiku Lääne hõlvamisest Teise maailmasõjani. Enamjaolt on see auruvedurite ajajärk.
II. ajajärk: üleminekuaeg. 1940–1960
Auru- ja diiselvedurid eksisteerivad koos.
III. tänapäev.
Nüüdisaegsed diiselvedurid.

Loomulikult on selge, et eri ajajärkude rongimudeleid kokku sobitada ei kõlba. Eriti käib see makettide kohta, mis ehitatakse üles vastava ajastu vaimus: kõik ehitised, autod, märgid ja pisidetailidki peaksid olema kooskõlas konkreetse ajajärguga.
Mingis mõttes võiks mudelihuvilise jaoks olla huvitav just üleminekuperiood 1945–1990, mil üheaegselt võis käigus näha nii auru- kui diisellokomotiive. Siiski, ajajärgu valik on iga inimese isikliku maitse ja eelistuste küsimus.